Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 25.8.2015

1. Rekisterinpitäjä

Feministinen ajatushautomo Hattu ry.
hautomohattu@gmail.com

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa

Johtaja Saara Särmä
hautomohattu@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Feministinen asiantuntijapankki

4. Henkilötietojen käsittelytarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Feministinen asiantuntijapankki on osa Feministinen ajatushautomo Hattu ry:n sivustoa osoitteessa www.hautomohattu.fi. Feministiset asiantuntijat voivat sivun kautta ilmoittaa feministisestä asiantuntijuudestaan ja osaamisalueistaan. Feminististä asiantuntijaa etsivä taho voi sivun kautta etsiä tarpeisiinsa sopivaa feminististä asiantuntijaa.

 5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin ilmoittautunut voi ilmoittaa itsestään seuraavat tiedot:
-nimi
-syntymäaika
-koulutus
-feministinen kokemus
-osaamisalueet ja erikoisalat
-yhteystiedot: sähköposti, twitter, facebook
-verkkosivujen osoite
-kuva

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Feministiseen asiantuntijapankkiin käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa joko verkkosivustoa käyttäessään tai pyytää lisäämään rekisteriin.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteristä ei tehdä säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille eikä säännönmukaisia tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Rekisterin tiedot ovat kuitenkin julkisesti verkonkäyttäjien nähtävillä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Feministinen ajatushautomo Hattu ry:n Feministisen asiantuntijapankin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää ennaltamäärätyn käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.  Manuaalista aineistoa ei ole,  sähköisesti säilytettävä arkisto on ainoastaan Feministinen ajatushautomo Hattu ry:n johtajien luettavissa. Tietojen katselu ja hakujen tekeminen aineiston lähettäjien suostumuksella julkaistusta aineiston osasta on mahdollista kenelle tahansa verkonkäyttäjälle.

9. Tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee tarvittaessa ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.