Sukupuoli ei ole sosiaalinen konstruktio

Hatun vieraileva kirjoittaja Susa Tyrniluoto haastaa feministit määrittelemään sukupuolen uudestaan

Moninainen ja muuttuva sukupuoli

Moninainen ja muuttuva sukupuoli

Tiistaina 16.2.2016 päätettiin eduskunnassa, että Suomessa jatketaan ihmisoikeuksien vastaisella tiellä, kun ns. translaista ei poistettu lisääntymiskyvyttömyyden eli pakkosteriloinnin vaatimusta. Asia ei juuri herättänyt mielenkiintoa mediassa, eikä tätä ole kommentoitu nähdäkseni edes Setan puolesta. Miten on mahdollista, että ihmisoikeuksien puolustajia ei löydy tähän asiaan, vaikka tasaarvoinen avioliittolaki jyrättiin valtavalla joukkovoimalla läpi? Uskon, että selitys löytyy feministisen liikkeen virheellisestä teoriasta, jonka mukaan sukupuoli on sosiaalinen konstruktio.

Olen muokannut kehoni sukupuolen tunnusmerkkejä naiseksi ja näen, että teoria sukupuolen sosiaalisesta konstukriosta on ollut hyvin vahingollinen elämässäni. Minulla on ollut vaikeuksia saada hoitoja sukupuoliristiriidan korjaukseen ja jäin ilman niiden ihmisten tukea, joilta sitä eniten odotin. – Lähes kaikki tuntemani feministit uskovat, että sukupuoli on keinotekoinen rakennelma ja se ajattelu näyttää johtavan myös ajatukseen, sukupuoliristiriidan korjaushoidoissa ei ole järkeä. Moni feministi on jopa sanonut minulle, ettei ymmärrä minkä ihmeen vuoksi kukaan haluaisi olla nainen, kun naisen asema on niin huono Suomessakin. – Ikäänkuin voisin itse valita sukupuoleni!

Judith Butler on kehittänyt teoriaa performatiivisesta sukupuolesta (gender performativity) ja tätä teoriaa pidetään feminismin keskeisenä teoriana. Butler on itse sanonut, että hän ei huomioinut riittävästi trans -sukupuolen merkitystä teoriaa kehitellessään. Hänen teoriansa on kuitenkin omaksuttu vahvasti feministisen liikkeen kaanoniin kirjansa Hankala Sukupuoli (Gender Trouble, 1990) ilmestymisen jälkeen.

Vaikka sukupuoleen liittyy paljon performatiivisuutta ja sukupuolen määritteet ovat alati muuttuvia, sukupuolta ei voi määrittää irrallaan biologiasta. Tämä johtaisi trans- ja intersukupuolisten ihmisten oikeuksien mitätöintiin, koska intersukupuolisten pakkohoitoja voitaisiin perustulla tämän teorian nojalla. Pahimpia seurauksia tällä teorialla on ollut Trans-exclusionary radical feminism (TERF) -ryhmän synty, jota perustelluun Judith Butlerin teoriaan nojaten. Judith Butler on kuitenkin itse sanoutunut selkeästi irti tästä liikkeestä.

En ole itse kohdannut feministisessä liikkeessä avointa vihamielisyyttä, mutta koen jääneeni vaille tukea tavoitellessani ihmisoikeuksia itselleni. Olen yrittänyt kerätä ihmisiä ajamaan oikeuksia transja intersukupuoliselle, mutta olen aina kohdannut hiljaisuuden muurin. Uskon, että teoria sukupuolen performatiivisuudesta pitäisi heittää historian romukoppaan vääränä ja vahingollisena teoriana, mutta haluan silti tarkastella tämän teorian kautta sukupuolten välille rakennettua rajaa. Biologia ei tunne nais- ja miessukupuolen välistä rajaa – päinvastoin luonto on täynnä esimerkkejä sukupuolirajan liukenemisesta vaikkapa sukupuolikromosomien variaatioissa.

Sukupuolirajaa on rakennettu lähes kaikissa kulttuureissa ja sitä on vartioitu jopa kuolemanrangaistuksen uhalla. Tätä rajaa ylläpidetään ja uusinnetaan niin, että olen kohdannut syrjintää jopa homo- ja lesboyhteisöissä, koska sukupuoltani ei ole hyväksytty ’aitona’. Uskon, että ainoa terve näkökulma sukupuolen tarkasteluun on purkaa tämä keinotekoinen rakennelma sukupuolten välillä ja määritellä uudestaan sukupuoli, jonka pohjana on vahva biologinen perusta, mutta jonka variaatiot ja sukupuolien sekoittuminen on pikemmin luontainen kuin luonnonvastainen piirre.

Susa Tyrniluoto
Kuvataitelija, yrittäjä